Περιγραφή

φΟΡΕΜΑ ΟΝΕSIZE ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΜΈΧΡΙ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ MEDIUM.